โรงเรียนบ้านพระปรางค์

หมู่ที่ 6 บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055-679202

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บทความล่าสุด