โรงเรียนบ้านพระปรางค์

หมู่ที่ 6 บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055-679202

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางสาวสุภัสสร เทียนสุข ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ พรหมมา ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวกนกวรรณ ฉลวย เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด